Aanscherping meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en het afwegingskader

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn te zien als complexe en taaie maatschappelijke vraagstukken waarvoor geen panklare oplossing bestaat. Vaak zijn er in een gezin waarin geweld speelt meerdere problemen en daarmee verschillende hulpinstanties betrokken. Recent onderzoek laat zien dat ondanks de inzet van allerlei hulp ernstig en langdurig geweld gericht tegen kinderen, volwassenen en ouderen vaak wel vermindert, maar niet stopt.

Aanscherping
Daarom is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. Vanaf 1 januari 2019 geldt de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Een afwegingskader is onderdeel van de meldcode. Het afwegingskader ondersteunt professionals het risico, de aard en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling af te wegen.

Kenniscafé
Speciaal voor ZZP’ers organiseert Moviera in samenwerking met Veilig Thuis op 14 maart van 14.30 – 16.30 uur een Kenniscafé met het thema “aanscherping van de meldcode en het afwegingskader’. Annemarie van de Ruit werkzaam bij Veilig Thuis Midden Gelderland brengt u op de hoogte van deze verandering en welke consequenties dit heeft voor uw werk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u goed inzicht in het werken met het afwegingskader. Het kenniscafé is voor ZZP’ers uit de regio Arnhem-Achterhoek en wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente Arnhem en Doetinchem.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Datum en locatie
14 maart 14.30-16.30 (vanaf 14.15 inloop)
Moviera, locatie Oosterbeek
Nico Bovenweg 44
6861 BW Oosterbeek

Aanmelden
U kunt zich voor 7 maart 2019 aanmelden via preventie@moviera.nl

Terug naar nieuwsoverzicht