Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepskrachten die werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en sociaal werk, jeugdhulp en justitie hebben per 1 januari 2019 te maken met de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat wordt er anders?
De huidige meldcode bestaat uit vijf stappen die een beroepskracht doorloopt als hij of zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Deze stappen blijven ook na 1 januari 2019 gelijk, met uitzondering van stap 4 en 5. In stap 4 en 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate)
mogelijk?

Afwegingskader
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. In dit afwegingskader staan vijf vragen die de beroepskracht helpen bij het bepalen of een melding bij Veilig Thuis wel of niet noodzakelijk is. Download voor meer informatie het Vraag & Antwoord formulier van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Eerder huiselijk geweld signaleren
Moviera geeft trainingen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteraard informeren wij iedereen die de training volgt over de veranderingen in de meldcode. Ons preventieteam geeft trainingen aan professionals en vrijwilligers die met de meldcode werken. Zoals wijkteams, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en professionals binnen het onderwijs, zorg en welzijnsorganisaties. De trainingen hebben als doel huiselijk geweld eerder te signaleren en de vaardigheden te vergroten om huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

Ook een training volgen?
Het preventieteam van Moviera verzorgt ook trainingen op maat. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Terug naar nieuwsoverzicht