Organisatie

Moviera is ontstaan uit de fusie tussen VieJa Utrecht en Hera in 2012. Door onze kennis en kwaliteiten te bundelen kunnen we nog beter inspelen op ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld.

Er is steeds meer aandacht gekomen voor geweld in gezinnen en in afhankelijkheidsrelaties. Het is steeds minder een geheim waarover je niet mag praten en waaronder je in stilte moet lijden. Het taboe is nog niet helemaal weg, de aantallen zijn hoog, maar huiselijk geweld is gelukkig steeds meer bespreekbaar, zowel bij betrokkenen als bij allerlei beroepskrachten. Toch blijft voorlichting en preventie nodig, naast directe hulp en opvang.
Moviera heeft diverse vormen van hulp in huis. Kijk daarvoor onder ‘Ik zoek hulp, advies en opvang / Welke hulp bieden we?’

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder is Marleen van Eijndhoven. De Raad van Toezicht bestaat uit Marijke Clerx (voorzitter) en de leden Bertine van Hooff, Ben Fransen, Machteld Roos en Chila van der Bas.

Overige organisatie-informatie

Werkgebied
Moviera werkt in meerdere regio’s die aangestuurd worden door de centrumgemeenten Utrecht, Apeldoorn, Ede, Arnhem en Nijmegen. Een centrumgemeente werkt nauw samen met haar regiogemeenten.

werkgebied Moviera