Cliëntenraad

Cliëntenraad – denkt, praat en beslist mee
De cliëntenraad van Moviera denkt, praat en beslist mee over de hulpverlening. Ze komen op voor de belangen van cliënten van Moviera. Voor nu maar ook voor in de toekomst.

Door en voor cliënten
De cliëntenraad bestaat uit vier leden: Peggy, Aldine, Gusta en Myriam.

Omdat de leden van de cliëntenraad (ex)client zijn van Moviera, weten ze uit ervaring wat belangrijk is bij goede hulpverlening. En omdat ze de belangen behartigen van alle cliënten van Moviera zoekt de cliëntenraad regelmatig contact met cliënten van Moviera. Dit doen ze bijvoorbeeld door de diverse opvanglocaties te bezoeken. De cliëntenraad vraagt cliënten naar hun mening zodat ze weten wat er goed gaat en wat er beter kan.
De leden hebben de mogelijkheid om cursussen te volgen om hun raadswerk nog beter te kunnen doen.

Vergaderen met Moviera
Een keer per vier weken komt de cliëntenraad bij elkaar. De bestuurder van Moviera, Marleen van Eijndhoven, is bij deze vergadering aanwezig. Er wordt over onderwerpen gesproken die van belang zijn voor cliënten. Daarbij geeft de cliëntenraad gevraagd én ongevraagd advies. Dit advies kan gaan over praktische zaken zoals huisvesting en informatievoorziening naar cliënten. Maar ook over inhoudelijke thema’s zoals nieuwe werkwijzen en methodieken.

Nieuwsgierig? Interesse?
Wil je meer informatie over het werk van de cliëntenraad of lijkt het je wat om als (ex)client ook een bijdrage te leveren aan de hulpverlening? Stuur dan een mailtje naar de ondersteuner van de cliëntenraad:
clientenraadondersteuner@moviera.nl of bel 088 3744 764