Kennisbijeenkomst Partnergeweld waar kinderen getuige van zijn

Van handelingsverlegenheid naar handelingsbekwaam

Sinds 2013 kennen we wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De stappen van de meldcode zijn bekend en organisaties hebben de werkwijze geïmplementeerd. Toch kan gebruik van de meldcode in de praktijk nog lastig zijn.

“ Misschien heb ik het wel helemaal bij het verkeerde eind en beschuldig ik iemand ten onrechte.”
“ Als ik geweld bespreekbaar maakt, dan verbreken ouders het contact met mij.”
“ Ik kan een gezin geen hulp bieden, als zij niet willen. Ik mag geen informatie delen zonder toestemming.”

In deze kennisbijeenkomst inspireren we elkaar om de meldcode in de praktijk nog beter en nog meer toe te passen. Deze kennisbijeenkomst wordt speciaal georganiseerd om de aanpak van partnergeweld, waarbij kinderen getuige zijn, te verbeteren. Het doel van deze kennisbijeenkomst is om de handelingsbekwaamheid van professionals te vergroten.

Programma kennisbijeenkomst van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam
De middag wordt gestart met een plenair programma over handelingsverlegenheid, bij wie speelt handelingsverlegenheid en waar speelt de handelingsverlegenheid. Het gaat om het definiëren, het bespreken en het verminderen van de handelingsverlegenheid. U krijgt concrete tips om handelingsbekwaamheid te vergroten.

Na het plenaire programma volgen groepsdiscussies in kleinere groepen. Aan de hand van casuïstiek wordt het gesprek aangegaan over handelingsverlegenheid. Dit doen we aan de hand van de volgende vragen: Waar zit de handelingsverlegenheid? Wat kunnen en moeten we doen om onze handelingsbekwaamheid te vergroten. De groepen worden verdeeld in: professionals in werken in de wijk, binnen het onderwijs, brede welzijnsorganisaties en vrijwilligers.

Het programma wordt begeleid door medewerkers van Moviera en Veilig Thuis.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Datum en locatie
27 september 14.00-16.30 (vanaf 13.45 inloop)
Albertusgebouw Didam
Raadhuisstraat 3, 6942 BE Didam

Aanmelden
U kunt zich voor 20 september aanmelden via preventie@moviera.nl

Terug naar nieuwsoverzicht