Kennisbijeenkomst Oudermishandeling

Oudermishandeling, geweld van kind naar ouder, is een onvoldoende erkend probleem. Uit verkennend onderzoek ‘Huiselijk geweld door kinderen en jongeren’ uit 2013 van TNO en blijkt dat jaarlijks ongeveer 2.000 meldingen bij Veilig Thuis geregistreerd worden. Bij de politie betrof het percentage jeugdige plegers van huiselijk geweld 10% van de meldingen (Ferwerda en Hardeman, 2013).

Hoewel er enige kennis is over de omvang lijkt er nog weinig aandacht voor en deskundigheid rondom dit probleem te bestaan. Erkenning van het bestaan van de problematiek is erg belangrijk.

Kennisbijeenkomst Oudermishandeling
Daarom organiseert Moviera in samenwerking met  Veilig Thuis op 8 maart van 14.30 – 16.30 uur een kennisbijeenkomst Oudermishandeling. Het Kenniscafé richt zich op professionals. Therapeut Annemiek Steinau is werkzaam bij Veilig Thuis Midden Gelderland en geeft een inleiding over oudermishandeling. Aansluitend is er ruimte voor kennisuitwisseling en netwerken.

Waar en wanneer?
Buurtplein Noorderlicht                                              8 maart van 14.30 – 16.30 uur
Bezelhorstweg 117                                                         (inloop vanaf 14.15 uur)
7002 CC Doetinchem

Aanmelden
Professionals kunnen zich tot 5 maart aanmelden via preventie@moviera.nl.

Kosten
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Terug naar nieuwsoverzicht