Intentieverklaring tot samenwerking tussen Humanitas afdeling Apeldoorn en Moviera

In het werken met vrijwilligers heeft Moviera te maken met vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties maken zich sterk voor vrijwilligerswerk in hun regio. Adri van Apeldoorn, Kwartiermaker Vrijwilligers bij Moviera: ”Het is heel mooi als er tussen Moviera en vrijwilligersorganisaties afspraken gemaakt kunnen worden over de inzet van vrijwilligers. Met als uitgangspunt dat een goed georganiseerde inzet van vrijwilligers de cliënten van Moviera ten goede komt.”

Vanuit die gedachte zijn Moviera en Humanitas tot een samenwerking gekomen. Humanitas Apeldoorn ondersteunt Moviera bij werving, bemiddeling en matching van vrijwilligers. Moviera ondersteunt dit waar nodig met voorlichting over de werkwijze van Moviera om zo de vrijwilligers goed voor te bereiden.

Moviera is erg blij met de samenwerking en hoopt dat de inzet van vrijwilligers van Humanitas geïntensiveerd wordt. Adri van Apeldoorn vult aan: ”Vrijwilligerswerk biedt voor cliënten de kans om actief te worden en nieuwe vaardigheden op te doen. Dat werkt beide kanten op. Vrijwilligers kunnen cliënten motiveren om actiever deel te nemen aan de maatschappij. Ook kunnen vrijwilligers specifieke vaardigheden aan cliënten leren, bijvoorbeeld fietsen. Aan de andere kant kunnen cliënten ook zelf vrijwilliger worden, om zo betrokken te blijven in de maatschappij. En vaak als cliënten tijdens hun verblijf in aanraking zijn gekomen met vrijwilligers, willen ze daarna iets terug doen, in de vorm van zelf vrijwilliger worden.”

Meer over Humanitas
Humanitas is een vrijwilligersvereniging, die afdelingen heeft door heel Nederland. Humanitas vindt dat ieder mens recht heeft op een volwaardig bestaan, waarin ieder zich onderdeel kan voelen van de samenleving, en daarin tot zijn/haar recht kan komen. Humanitas vindt het belangrijk dat ieder de regie heeft over het eigen leven en verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Samenleven op basis van gelijkwaardigheid. Dat is ook hoe Humanitas werkt. Vrijwilligers ondersteunen alleen waar nodig en staan naast de mensen die ze bijstaan, nooit erboven. Humanitas werkt altijd vraaggericht: zij kijken naar wat er leeft in de maatschappij en passen hun activiteiten daarop aan, zodat mensen precies krijgen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Humanitas Apeldoorn heeft als werkgebied, gemeente Apeldoorn.

Terug naar nieuwsoverzicht