Geweldloos ouder worden

Vandaag op 15 juni is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling komt vaker voor dan gedacht. Jaarlijks wordt geweld gebruikt tegen ongeveer 200.000 ouderen boven de 65 jaar. Op het bespreekbaar maken van huiselijke geweld rust bij veel mensen nog een taboe.

Conferentie Geweldloos ouder worden
Ouderenmishandeling is een onderwerp dat veel professionals bezig houdt. Dit merkten wij tijdens de conferentie Geweldloos ouder worden op 17 mei in Apeldoorn. Tijdens de conferentie kwamen onder andere financieel misbruik, ontspoorde mantelzorg en mishandeling bij migrantenouderen aan bod.

Er is veel behoefte aan kennis over ouderenmishandeling. Daarom delen wij graag informatie over onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de conferentie.

Financieel misbruik
Financieel misbruik is het ongepast gebruik van de bezittingen van een ander. Financieel misbruik of financiële uitbuiting bij ouderen wordt gezien als een vorm van ouderenmishandeling als er sprake is van een persoonlijke relatie. Vrouwen zijn hier vaker slachtoffer van dan mannen, 80% van de slachtoffers is vrouw. Zij wonen alleen en zijn vaak 80 jaar of ouder. In 85% van de gevallen zijn familieleden de daders van het financieel misbruik. Naast familie zijn daders vaak buren, kennissen, beroepskrachten en vrijwilligers.

Signalen van financieel misbruik zijn:

 • Betaalachterstand van bijvoorbeeld huur, energie of rekeningen
 • Geldgebrek
 • Weigeren om informatie te geven over financiële omstandigheden
 • Het ontbreken van geld en/of goederen
 • Onverklaarbare geldopnames of kosten
 • Verdwijnen van waardevolle spullen

Deze informatie komt uit de workshop Financieel misbruik die werd gegeven door Marianne van der Krans-Vlug (Veilig Thuis).

Ontspoorde mantelzorg
Het aantal ouderen op hoge leeftijd neemt toe. Daarnaast stijgt het aantal dementerenden en is sprake van een scherpere indicatie voor opvang. Dit zijn allerlei factoren die ervoor zorgen dat er meer mantelzorgers zijn. Er is sprake van ontspoorde mantelzorg als een mantelzorger door overbelasting, onwetendheid, onkunde of onmacht onbedoeld over de grenzen van de verzorgde heengaat.

Mantelzorg kan als zwaar ervaren worden. De balans tussen draagkracht en draaglast is daarbij kwijt. Soms is de zorg zo specifiek dat de juiste kennis en kunde ontbreekt. En met name mantelzorg bij naaste met dementie wordt als zwaar ervaren.

Cijfers mantelzorg bij dementie (2017):

 • 70% van de mensen met dementie woont thuis
 • 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie
 • Gemiddeld 20 uur per week zorg, gedurende 5 jaar
 • Ruim de helft (54%) is zwaar belast. 4% is zelfs overbelast
 • 10% van de mensen met dementie krijgt te maken met fysiek geweld door de mantelzorger,
 • 30% met verbaal geweld

Deze informatie komt uit de workshop Ontspoorde mantelzorg die werd gegeven door Marianne Reij.

Terug naar nieuwsoverzicht