Een terugblik op 2017 door onze Raad van Toezicht

Wij kunnen wel vertellen waar we mee bezig zijn en hoe trots we zijn op alles wat we doen. Maar hoe ziet de Raad van Toezicht van Moviera dit? Hoe kijken zij naar onze innovaties? We vroegen het aan Machteld Roos en Marijke Clerx.

Jullie zien van dichtbij wat Moviera doet en kijken daar met een kritische blik naar. Wat valt jullie op? Machteld: “We hebben in de laatste jaren met veel veranderingen te maken gehad. Dat vraagt heel veel van de organisatie en van de mensen die met cliënten werken. Het valt me elke keer weer op hoe betrokken en hoe bevlogen de mensen zijn die bij Moviera werken. Ze hebben allemaal hart voor het werk dat ze doen. Dat is cruciaal en dat helpt je door elke verandering heen, in combinatie met de gedeelde visie die je met elkaar hebt.”

Machteld Roos, lid Raad van Toezicht Moviera: “De wereld is in verandering en de bevlogenheid van alle medewerkers helpt om mee te transformeren en de focus te houden om de goede dingen te doen. Daarom word ik er ook zo warm van om, al is het op enige afstand, mijn bijdrage te kunnen leveren om de doelstellingen van Moviera mede te realiseren.”

Marijke: “Het is echt lastig geweest voor Moviera in de afgelopen jaren, vooral doordat de opdrachtverlening naar de gemeenten gedecentraliseerd is. Elke gemeente stelt eigen eisen. Tegelijk moesten we ook bezuinigen en reorganiseren. Moviera heeft dat heel goed aangepakt. Er is verbinding, zowel binnen als buiten Moviera, en de strategie- en kennisbijeenkomsten zijn heel waardevol. Alle niveaus zijn erbij betrokken: directie, medewerkers, staf, ondernemingsraad, cliëntenraad en ook wij als Raad van Toezicht. We doen het met z’n allen.”

Welke positieve ontwikkelingen in 2017 verdienen speciale aandacht? Machteld: “Het is waardevol dat Moviera kinderen steeds meer als een aparte doelgroep gaat zien. Moviera werkt toe naar een systeemaanpak en er is goede ondersteuning. Daar ben ik blij mee en daar moet Moviera absoluut op blijven inzetten!”

Ede, 210818 Moviera Foto: Sjef Prins - APA Foto

Van links naar rechts: Ben Fransen, Marijke Clerx, Machteld Roos, Chila van der Bas en Bentine van Hooff.

Marijke: “Meer aandacht voor kinderen is een heel belangrijk punt. Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald, moeders zijn getraumatiseerd. Dat heeft effect op de kinderen; ze hebben extra aandacht en zorg nodig. Die is er gelukkig steeds meer. Ook als je naar de ambulante zorg kijkt, zie je daarin goede ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Take a Break, waarbij het hele gezin wordt begeleid. Beide ouders worden betrokken bij het vinden van een oplossing. En als dat een scheiding is, is het voor elk kind fijn als dat op een ‘normale manier’ gebeurt.”

Marijke Clerx, voorzitter Raad van Toezicht Moviera: “We hebben het lastig gehad de afgelopen jaren en we hebben ons echt zorgen gemaakt over de continuïteit. Maar, we houden ons doel voor ogen: goede begeleiding en opvang voor onze doelgroep. Met z’n allen is ons dat gelukt.”

Machteld: “Wat mij ook positief opvalt, is de digitalisering. Het online programma InZicht maakt blended hulpverlening mogelijk. Zo’n innovatie is een must als je de groeiende wachtlijsten het hoofd wilt kunnen bieden. En ik ben ongelooflijk trots op de oprichting van safetyNed, over het veilig gebruik van internet en social media. Tegenwoordig is vrijwel iedereen online en dat is mooi, maar het zorgt ook voor een grote bedreiging: 97% van de hulpverleners geeft aan dat cliënten online worden lastig gevallen. Daar moet je iets mee doen!”

Marijke: “Graag wil ik de vrijwilligers onder de aandacht brengen. In 2017 is begonnen met ervaringsdeskundigen als vrijwilliger en er is zelfs al één ervaringsdeskundige in dienst. Moviera heeft een erg goede (vrijwillige!) cliëntenraad. Die is heel actief, oriënteert zich grondig en komt met goede voorstellen, zoals dat inzetten van ervaringsdeskundigen en meer aandacht voor kinderen. Ook kan Moviera bouwen op de gastvrouwen en de maatjes. Onze cliënten kunnen die uitgestoken hand goed gebruiken om zo weer het pad naar de toekomst te vinden. Vrijwilligers zijn dus hard nodig. Het is fantastisch dat ze zich aanbieden!”

Welke uitdagingen zie jij voor de komende jaren en welke boodschap zou je Moviera mee willen geven? Marijke: “Waar ik specifiek aandacht voor zou willen zien, zijn tienermoeders. In de opvang gaat het ze goed, maar dat is tijdelijk. Die meiden moeten daarna wel in zelfstandigheid verder. Daar horen een opleiding en betaald werk bij. Dat is zwaar. Ze zijn nu immers ook moeder. Ze moeten gerichte begeleiding en ondersteuning krijgen, anders blijven ze afhankelijk. Dat kan een vervolgprobleem opleveren.”

Machteld: “De grootste zorg die ik heb, is dat de wachtlijsten en de risico’s toenemen. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan nieuwe, innovatieve oplossingen. Daarnaast mag Moviera nog meer haar expertrol laten zien en intensiever samenwerken met gemeenten en andere partners. Want juist die verbindingen zijn cruciaal in de komende jaren.”

Marijke: “Gelukkig is Moviera daar al goed mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die er is met drie andere vrouwenopvangorganisaties: De Combine. We hebben samen al zoveel bereikt. Zulke samenwerkingen mogen er nog meer komen.”

Terug naar nieuwsoverzicht