Duurzame veiligheid realiseren

Nieuwe vormen van ketensamenwerking in de aanpak van huiselijk geweld

In april vond het overleg over de voortgang van GIA (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties) plaats in de Tweede Kamer. Hier zette minister de Jong scherp neer dat de vrouwenopvang  een vitale plek heeft in de ketenaanpak. De vrouwenopvang biedt veiligheid en bescherming op een moment dat dit noodzakelijk is.

Duurzame veiligheid in gezinnen vraagt om een langdurige ondersteuning
Dat kan niet anders als in een gezamenlijke aanpak. Tijdige signalering door een onderwijzer, een kapper of de buurvrouw helpt hierbij. Daarom is Moviera voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van ketensamenwerking om die duurzame veiligheid te realiseren.

Take a Break
Take a Break is daar een prachtig voorbeeld van. Bij een signaal vanuit een buurtteam gaat Moviera naar het gezin, daar waar vroeger het gezin naar Moviera ging. Door intensieve interventie samen met het buurtteam en andere partijen slagen we erin geweld te stoppen en alternatieven aan te bieden zonder dat er verhuisd hoeft te worden. Bovendien is er in deze aanpak geen breuk in de hulpverlening omdat het buurtteam een van de betrokkenen blijft.

SafetyNed
Een heel ander voorbeeld is safetyNed waarin digitale veiligheid naast fysieke veiligheid een prominente plaats krijgt in de aanpak. Een nog onderschat probleem krijgt via het project de aandacht die meer dan nodig is. SafetyNed is ontstaan vanuit het samenwerkingstraject met Perspektief, Arosa en Blijf Groep kortweg: ‘de Combine’ genoemd.

Moviera richt haar innovatie vooral op innovaties in de ketensamenwerking die leiden tot versterking van die samenwerking en tot duurzame interventies.

Terug naar nieuwsoverzicht