Congres Huiselijk Geweld: 6 juni 2018

Op 6 juni 2018 vindt het congres Huiselijk Geweld plaats. Het congres geeft antwoord op de vraag: hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio? Bezoekers worden op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan slachtoffers.

Moviera levert een bijdrage door een workshop te geven. De workshop gaat over safetyNed  en wordt gegeven door Paula van den Boom, directeur safetyNed en Bregje Oprins, lid techteam safetyNed en hulpverlener bij Moviera.

SafetyNed staat voor het recht om veilig online te zijn, ook bij huiselijk geweld.

Digitale veiligheid
Moviera helpt slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Ze geeft advies en informatie, biedt hulp en begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen. Moviera richt zich in haar werk op innovaties in de ketensamenwerking, die leiden tot versterking van die samenwerking en tot duurzame interventies. Zo zijn zij momenteel druk bezig met SafetyNed, dat zich naast fysieke veiligheid ook richt op digitale veiligheid. SafetyNed is ontstaan vanuit het samenwerkingstraject met Perspektief, Arosa en Blijf Groep kortweg: ‘de Combine’ genoemd. In de workshop die wordt gegeven, staan de volgende praktijkvoorbeelden centraal:

  • De wijze waarop slachtoffers van huiselijk geweld met behulp van technologie en via social media worden lastiggevallen, bedreigd of in de gaten gehouden. Wat je kunt doen om digitale gegevens veilig en vertrouwelijk te houden en te beschermen.
  • Hoe je technologie wél veilig kunt gebruiken en gebruikt kan worden om daders effectiever te kunnen vervolgen en berechten.
  • Hoe technologie op een positieve manier kan worden ingezet bij het stoppen van geweld in relaties.

Terug naar nieuwsoverzicht