Congres Huiselijk Geweld: 6 juni 2018

Op 6 juni 2018 vindt het congres Huiselijk Geweld plaats. Het congres geeft antwoord op de vraag: hoe zorg je voor een effectieve multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld in jouw regio? Bezoekers worden op de hoogte gebracht van de laatste inzichten over het signaleren van huiselijk geweld én hulpverlening aan slachtoffers.

Moviera levert een bijdrage door een workshop te geven. De workshop gaat over nieuwe vormen van ketensamenwerking in de aanpak van huiselijk geweld.

De missie van Moviera is duurzame veiligheid realiseren.

Duurzame veiligheid in gezinnen vraagt om een langdurige ondersteuning
Dat kan niet anders als in een gezamenlijke aanpak. Tijdige signalering door een onderwijzer, een kapper of de buurvrouw helpt hierbij. Daarom is Moviera voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van ketensamenwerking om die duurzame veiligheid te realiseren.

Moviera richt haar innovatie vooral op innovaties in de ketensamenwerking die leiden tot versterking van die samenwerking en tot duurzame interventies.

Het congres bijwonen?
Er zijn kosten verbonden aan het bijwonen van het congres.

Terug naar nieuwsoverzicht